Huurvoorwaarden

Algemeen
De huurder verplicht zich het vakantiehuisje met zorg te bewonen.
De huurder is verplicht de schade die door zijn schuld of door schuld van zijn kinderen, medebewoners of gasten is ontstaan, te vergoeden (een A.V.P. verzekering wordt aanbevolen).

Huurperiode
De minimum huurperiode bedraagt 7 dagen. De huurperiode loopt van zaterdag 15.00 uur tot zaterdag 10.00 uur.
Alleen in overleg met de verhuurder kan hiervan worden afgeweken.

Aantal personen
Het vakantiehuisje is geschikt voor maximaal 7 volwassenen en 1 kind tot ca. 4 jaar.
Op dit aantal is het huisje ingericht.

Wat u moet meenemen
U dient zelf tafellinnen, handdoeken, droogdoeken en linnengoed voor de bedden mee te nemen.
De bedden zijn voorzien van zogenaamde ‘4 seizoenen’ dekbedden.
Op de éénpersoonsbedden is hiervan de afmeting 140 x 220 cm en op het tweepersoonsbed is hiervan de afmeting 240 x 220 cm.

Huisdieren
Zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder mogen huisdieren niet worden meegenomen.

Reservering
Reserveringen kunnen o.a. telefonisch en via e-mail tot stand komen.
Na schriftelijke bevestiging van de reservering door de verhuurder komt een huurovereenkomst tot stand.

Betalingen
Binnen 14 dagen na de bevestiging van de reservering dient een aanbetaling van 30% van de totale huursom te zijn voldaan.
Het restantbedrag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.
Reserveringen binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode dienen direct in één termijn te worden voldaan.
Bij niet tijdige betaling behoudt de verhuurder zich het recht voor de huurovereenkomst éénzijdig te ontbinden, zonder teruggaaf van betaalde gelden.

Dit dient overgemaakt op rekeningnummer NL14 RABO 0358089271 t.n.v G.H. Evers-Bloemendal.

Annulering
Een annuleringsverzekering wordt aanbevolen.
Annuleringen dienen per aangetekend schrijven bij de verhuurder te worden gemeld.
Bij annulering gelden de volgende regels :
-tot 14 dagen na reservering is annulering kosteloos
-tot 42 dagen voor aanvang van de verhuurperiode is bij annulering 30% van de huursom verschuldigd
-bij annulering vanaf de 42ste dag voor aanvang van de huurperiode is de gehele huursom verschuldigd.
Eventueel kan in overleg met de verhuurder een plaatsvervangende huurder worden geaccepteerd.

Energie
De kosten van energieverbruik zijn bij de huurprijs inbegrepen.

Sleutel en routebeschrijving
Bij tijdige betaling wordt uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de huurperiode de huurder in het bezit gesteld van de sleutel van de vakantiewoning evenals een routebeschrijving.

Oplevering
Voor een grondige schone oplevering voor het vertrek is de huurder verantwoordelijk.
Hieronder wordt o.a. verstaan het reinigen van de koelkast, reinigen van het fornuis, lappen van de ramen, evenals het schoonmaken van het sanitair.
Bij het niet of niet volgens de regels uitvoeren van een schone oplevering worden de kosten door de verhuurder in rekening gebracht.
De eindschoonmaak kan tegen vergoeding worden uitbesteed aan een lokaal aanwezig schoonmaakbedrijf. De huurder beslist hierover zelf.

Aansprakelijkheid
De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of letsel berokkend aan de huurder door welke oorzaak dan ook.
Het gebruik van de diverse faciliteiten zoals boot, sauna e.d. zijn volledig voor eigen risico. De verhuurder is ook niet aansprakelijk voor het onklaar raken of buitenwerking treden van technische installaties zoals bv. wasmachine, het niet aanwezig zijn van bepaalde faciliteiten zoals boot, T.V., radio e.d.
Ook is de verhuurder niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen.
De verhuurder is verder niet verantwoordelijk voor overlast door welke oorzaak dan ook zoals bv. geluidsoverlast als gevolg van bouwactiviteiten, militaire oefeningen, sportevenementen.
De verhuurder kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor bijzondere omstandigheden zoals oorlog, stakingen, natuur-en milieurampen, grenssluitingen enz.

May 20th, 2022